永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Adengo 315 SC

               Typ produktu: Herbicyd
               Producent: Bayer S.A.S
               Obszar: Kukurydza

               Herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów rocznych jednoli?ciennych i dwuli?ciennych w uprawie kukurydzy.

               Adengo- Stosowanie

               ?rodek jest przeznaczony do stosowania przy u?yciu samobie?nych lub ci?gnikowych opryskiwaczy polowych.

               Adengo- Dzia?anie

               Jest herbicydem selektywnym o dzia?aniu uk?adowym. Pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i równie? przez ?odygi i li?cie kie?kuj?cych chwastów.

               Po zastosowaniu ?rodka chwasty nie wschodz? lub krótko po wschodach bielej?, przestaj? rosn?? i zamieraj?. Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywno?ci ?rodka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywno?ci w mo?liwie d?ugim okresie czasu.

               W warunkach suszy skuteczno?? ?rodka mo?e by? znacznie ograniczona w wyniku braku mo?liwo?ci przedostania si? substancji czynnych do systemu korzeniowego chwastów.

               Zadzwoń do nas

               Dzia? Nasion:

               Bartosz Stopczyk
               Dyrektor Dzia?u Nasion
               Tel.kom. 661 646 300
               Anna Ziomkiewicz
               Specjalista Nasiennictwa
               Tel.kom.: 609 324 326

                        
                        

                             news

                             game

                             Buddhism

                             Buy a car

                             constellation

                             Technology

                             Mobile phone

                             Technology

                             explore