永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Azatin EC

               Typ produktu: Insektycyd
               Producent: Agrosimex Sp. z o.o.
               Obszar: Owoce, warzywa i kwiaty ozdobne w uprawie szklarniowej

               Azatin EC to insektycyd naturalny, którego substancja czynna pochodzi z nasion Miodli indyjskiej (Azadirachta indica),

               Azatin EC – dzia?anie

               • Substancja dzia?a jako regulator wzrostu, zak?ócaj?c rozwój owadów w stadium przedimaginalnym.
               • Zapobiega tworzeniu si? ekdyzonu, g?ównego hormonu odpowiedzialnego za linienie i metamorfoz? do stadium owada doskona?ego.
               • Ma dzia?anie antyfidantne (hamuje ?erowanie) i repelentne (odstraszaj?ce).
               • Dzia?a poprzez bezpo?redni kontakt oraz po spo?yciu.
               • Zgodnie z klasyfikacj? IRAC substancja czynna azadyrachtyna A nale?y do grupy o nieznanym lub niespecyficznym mechanizmie dzia?ania (grupa IRAC UN).

               Azatin EC – stosowanie

               • ?rodek przeznaczony do stosowania przy u?yciu samobie?nego lub ci?gnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza r?cznego.
               • ?rodek dopuszczony do stosowania wy??cznie w szklarniach o trwa?ej konstrukcji, odizolowanej od pod?o?a.
               • Do stosowania w formie oprysku nalistnego.

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             explore

                             Foreign exchange

                             Information

                             education

                             Celebrity

                             city

                             video

                             society

                             Real estate