永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Belem 0,8 MG

               Belem 0,8 MG? jest innowacyjnym ?rodkiem do ochrony przed szkodnikami glebowymi w uprawie rzepaku, ziemniaka i warzyw korzeniowych.

               Opis dzia?ania

               • Belem stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed: drutowcami, ?mietk? kapu?cian?, pche?k? rzepakow? czy po?y?nic? marchwiank?
               • ?rodek zawiera substancj? aktywn? o dzia?aniu kontaktowym i dodatkowo ?o??dkowym.
               • Zgodnie z klasyfikacj? IRAC substancja czynna ?rodka – cypermetryna, zaliczana jest tak?e do grupy 3A.

               Dzia?anie kontaktowe

               • Przenikanie do uk?adu nerwowego
               • Bloker kana?u sodowego
               • Ci?g?y impuls nerwowy
               • Napad t??cowy i ?mier?

               Stosowanie ?rodka

               • Produkt rozsypuje si? w linii wysiewu lub sadzenia za pomoc? mikrogranulatora przymocowanego do siewnika lub sadzarki, z dyfuzorem DXP w zale?no?ci od uprawy.
               • Do stosowania w trakcie siewu lub sadzenia.
               • ?rodek jest aktywny miejscowo.
               • Zawarta w Belem substancja aktywna nie jest wyp?ukiwana ani rozpuszczana w glebie i ma dzia?anie kontaktowe
               • Zabieg powinien by? przeprowadzony tak, aby zoptymalizowa? prawdopodobieństwo kontaktu larw szkodników z granulatem ?rodka.

               Korzy?ci ze stosowania ?rodka Belem 0,8 MG

               • Przede wszystkim natychmiastowe dzia?anie
               • Wczesna ochrona
               • Ochrona, a? do 120 dni
               • Wreszcie ograniczenie ilo?ci zabiegów

               Doskona?a jako?? aplikacji

               • Formulacja MG m –?3500 mikrogranul/g
               • Opatentowane urz?dzenie QDC DXP? –?unikalny projekt dyfuzora
               • Idealny ci??ar (~ 1.45 kg / L) –?Granule s? aplikowane w wyznaczony obszar?

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Finance

                             search for

                             Celebrity

                             education

                             Mobile phone

                             search for

                             aviation

                             constellation

                             Go abroad