永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Gibb Plus 11 SL

               Gibb Plus 11 SL to regulator wzrostu i rozwoju ro?lin, polecany w celu polepszenia jako?ci skórki owoców i redukcji ordzawiania jab?ek.

               Gibb Plus 11 SL – Dzia?anie

               • Prawiaj? zawi?zywanie owoców, nale?y je stosowa? tak?e w przypadku wyst?pienia przymrozków, s?abego kwitnienia lub z?ego zapylenia
               • Polepsza jako?? skórki owoców
               • Redukcji ordzawienia jab?ek

               Gibb Plus 11 SL – Stosowanie

               • ?Zabiegi mo?na wykonywa? do czterech razy w sezonie w odst?pach ok. 10 dni.
               • Podczas zabiegów temperatura powietrza powinna by? wy?sza ni? 16°C.
               • Produkt nale?y stosowa? tak?e w przypadku wyst?pienia przymrozków, s?abego kwitnienia lub z?ego zapylenia.

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Foreign exchange

                             mailbox

                             image

                             mailbox

                             explore

                             explore

                             mailbox

                             image

                             image