永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Metalosate Ca

               Metalosate Ca??jest dolistnym nawozem wapniowym przeznaczonym do poprawy zaopatrzenia w wapń drzew i krzewów owocowych oraz warzyw, przez co poprawia ich jako??, trwa?o?? zdolno?ci przechowalnicze.

               Metalosate Ca – Dzia?anie

               • Unikalna, opatentowana przez amerykańsk? firm? ALBION formulacja nawozów polegaj?ca na uzyskaniu bardzo ma?ych moleku? sk?adników pokarmowych skompleksowanych naturalnymi aminokwasami zapewnia bardzo szybkie pobranie i przemieszczanie nawozu w ro?linie.
               • Wapń, ?elazo, bor, mied?, mangan, cynk, potas, zawarte w nawozach Metalosate pobierane s? przez ro?liny praktycznie w 100% w ci?gu 3-4 godzin od zastosowania.
               • Czas pobrania sk?adników mineralnych zastosowanych w postaci soli technicznych lub chelatów syntetycznych jest du?o d?u?szy. Zdecydowanie gorsze jest tak?e wykorzystanie zastosowanych sk?adników pokarmowych.
               • Kompleks naturalnych aminokwasów zapewnia pe?n? 100% kompatybilno?? nawozu z metabolizmem nawo?onych ro?lin oraz szybki i ?atwy transport sk?adników pokarmowych wewn?trz ro?liny do miejsc w których jest najwi?kszy deficyt danego sk?adnika pokarmowego.
               • Pe?na przyswajalno?? i szybko?? pobierania sk?adników pokarmowych zapewniaj? bardzo wysok? skuteczno?? nawozów w likwidacji niedoborów sk?adników przy minimalnych dawkach.

               Metalosate Ca – Stosowanie

               • Racjonalne nawo?enie dolistne wymaga poznania aktualnego stanu od?ywienia ro?lin i zawarto?ci sk?adników pokarmowych w ro?linie.
               • Najlepszym ?ród?em informacji s? analizy li?ci.

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Blog

                             image

                             society

                             news

                             mailbox

                             city

                             constellation

                             aviation

                             news