永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Rhizosum N

               Rhizosum N?to produkt, który w swoim sk?adzie zawiera mikroorganizmy zdolne do wi?zania azotu atmosferycznego – bakterie Azotobacter vinelandii. Nie s? to bakterie symbiotyczne, lecz wolno?yj?ce, dzi?ki czemu mog? by? stosowane w dowolnej uprawie.

               Rhizosum N – Dzia?anie

               • Ma wyj?tkow? zdolno?? wi?zania azotu atmosferycznego N2, niedost?pnego dla ro?lin uprawnych, do amoniaku NH3, który w konsekwencji dalszych przemian ro?liny wykorzystuj? do budowy plonu
               • Zapewniaj? dobre zaopatrzenie ro?lin w?azot nawet w niekorzystnych warunkach takich jak susza czy zimno
               • Poprawiaj? sprawno?? biologiczn? gleby nie tylko w?roku zastosowania, ale tak?e w?latach nast?pnych.
               • Stymuluj? wzrost ro?lin

               Rhizosum N – Stosowanie

               • Opakowanie Rhizosum N zawiera 25 miliardów j.t.k. (jednostek tworz?cych koloni?), co jest zalecan? dawk? na hektar ziemi
               • Okres przydatno?ci do stosowania szczepionki to ok 2 lata od daty produkcji

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Buy a car

                             culture

                             explore

                             image

                             society

                             Blog

                             Finance

                             Go abroad

                             culture