永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Startus Active Duo

               Typ produktu: Nawóz organiczno-mineralny
               Producent: Agronutrition
               Obszar: rzepak ozimy, zbo?a, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, namaczanie korzeni

               P?ynny nawóz organiczno-mineralny z kwasami humusowymi.

               Startus Active DUO- Dzia?anie

               – aktywizuje rozwój systemu korzeniowego
               – poprawia system immunologiczny i kondycj? ro?lin
               – skutecznie likwiduje niedobory sk?adników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

               Startus Active DUO- Stosowanie

               W celu uzyskania optymalnego efektu nale?y zastosowa? optymaln? ilo?? wody, która pozwoli na pokrycie ca?ej ro?liny.

               Nale?y unika? wykonywania zabiegów w czasie silnego nas?onecznienia i/lub wysokich temperatur.

               Je?li to mo?liwe zabieg nale?y wykona? wieczorem lub wcze?nie rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane s? temperatury przekraczaj?ce 25°C w ci?gu dnia.

               W przypadku ro?lin we wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych nale?y przyj?? zmniejszone dawki. Nape?ni? zbiornik opryskiwacza po?ow? wymaganej ilo?ci i w??czy? mieszad?o. Dobrze wstrz?sn?? opakowaniem i doda? odpowiedni? ilo?? nawozu do opryskiwacza. Uzupe?ni? zbiornik wod? do pe?nej ilo?ci, ca?y czas mieszaj?c. Po zakończeniu zabiegu aparatur? dok?adnie umy?.

                

               Jak mog? zamówi?

               Sklep internetowy

               Sprawd?

               Zadzwoń do nas

               Wype?nij formularz

               Sklepy stacjonarne

               Znajd?

                        
                        

                             Buddhism

                             Second-hand housing

                             Finance

                             explore

                             video

                             Super League

                             car

                             Premier League

                             Mobile Games