永利|注册

          
          

               Zadzwoń (48) 66 80 471

               info@agrosimex.com.pl

               Program lojalno?ciowy

               Jak co roku, firma Agrosimex przygotowa?a specjalny program lojalno?ciowy dla swoich sta?ych klientów. Program skierowany jest do gospodarstw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.

               Wype?nij formularz, do??cz do Programu i zwiedzaj z nami ?wiat!

               Uprawy w Twoim gospodarstwie (podaj w hektarach):

               Baza przechowalnicza:

               Czy planuje Pan/Pani nowe nasadzenia w przysz?ym sezonie?:

               KLAUZULE ZGODY

               Zaznacz wszystkie zgody

               Zgoda na przetwarzanie przez Agrosimex danych osobowych w celach marketingowych. Twoje dane b?d? przetwarzane w celach marketingowych (w tym m.in. w celu marketingu bezpo?redniego, oferowania przez Agrosimex produktów i us?ug innych podmiotów z Grupy Kapita?owej Agrosimex Sp. z o.o. oraz naszych partnerów biznesowych).

               Zgoda na przetwarzanie przez Agrosimex danych osobowych pod k?tem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania. Je?li wyrazisz poni?sz? zgod? b?dziesz otrzymywa? jeszcze atrakcyjniejsze oferty, dostosowane dok?adnie do Twoich potrzeb.

               O?wiadczenie o wyra?eniu zgody na otrzymywanie od Agrosimex Sp. z o.o. informacji handlowej drog? elektroniczn?. Je?li wyrazisz poni?sz? zgod? b?dziesz otrzymywa? informacje o najnowszych promocjach prosto na np. Twoj? poczt? e-mail lub telefon komórkowy. Dzi?ki temu nic ci? nie ominie.

               O?wiadczenie o wyra?eniu zgody na otrzymywanie od Agrosimex Sp. z o.o. informacji handlowej partnerów Agrosimex Je?li wyrazisz poni?sz? zgod? b?dziemy Ci? informowa? o specjalnych promocjach innych podmiotów z Grupy Kapita?owej Agrosimex Sp. z o.o. oraz naszych partnerów. Twoje dane nie b?d? udost?pniane innym firmom, a oferta b?dzie prezentowana przez Agrosimex Sp. z o.o.

               O?wiadczenie o wyra?eniu zgody na prowadzenie marketingu telefonicznego. Je?li wyrazisz poni?sz? zgod? b?dziesz zawsze na bie??co. Aby przekaza? ci informacj? o najnowszych i najciekawszych ofertach, b?dziemy kontaktowa? si? z tob? na podany numer telefonu.

                        
                        

                             aviation

                             game

                             entertainment

                             aviation

                             Buddhism

                             education

                             Mobile phone

                             Go abroad

                             mailbox